HOME O NAMA DJELATNOSTI KAKO DO NAS KONTAKT

 

 

 

   
DJELOMIČNI PREGLED IZVRŠENIH RADOVA
 
Građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji nisko i visoko naponske mreže
 
- ELEKTRA KOPRIVNICA - Pogon Koprivnica, Đurđevac i Ludbreg
 
Rušenje i zemljani radovi
 
- Koprivnica - PALAČA PRAVDE
 
Izgradnja Bazena
- Koprivnica - privatan posjed - izgradnja bazena 8 × 4 × 1,3 m
 
Izgradnja kanalizacije

 

- Glogovac - Općina Koprivnički bregi - 2011 godina
   
- Koprivnica - FAZA 2 ulice Čomborov put i Dubovečki breg 580 m'
   

- Koprivnica - ulice Čomborov put i Dubovečki breg 685 m'
 
Uređenje prilaza upravne zgrade
- Koprivnica - PODRAVKA - Danica d.o.o.
 
Izrada AB ploče - podloga za ugradnju linije za proizvodnju
- Koprivnica - NEXE GRUPA - Bilokalnik drvo
 
Izgradnja pristupne ceste
- Koprivnica - NEXE GRUPA - Bilokalnik drvo
 
Uređenje dvorišta - postavljanje betonskih opločnika
- Koprivnica - privatan posjed
   
NAZAD NA VRH